RoboRAVE SUMO

Turnaj SUMO robotov

Výsledky

Kategória LEGO Sumo Junior - skupina A

Robot

(106) aBERN964

(107) Stredoveké opice

(108) Kyslá smotana 14%

(110) Chichuachua Jr

(118) Wiper

(118) Wiper

2:01:22:10:2

(110) Chichuachua Jr

2:02:02:0

(108) Kyslá smotana 14%

2:10:2

(107) Stredoveké opice

2:1

(106) aBERN964


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(110) Chichuachua Jr84
2.(107) Stredoveké opice63
3.(118) Wiper52
4.(108) Kyslá smotana 14%31
5.(106) aBERN96420

Kategória LEGO Sumo Junior - skupina B

Robot

(101) C4

(103) mBERN964

(116) Lucky

(117) Šarp

(117) Šarp

2:01:11:2

(116) Lucky

2:02:0

(103) mBERN964

0:2

(101) C4


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(116) Lucky63
2.(117) Šarp42
3.(101) C421
4.(103) mBERN96410

Kategória LEGO Sumo Junior - skupina C

Robot

(104) tBERN964

(109) Ego team Jr

(112) Ra2ň-01

(115) Partizán 4

(115) Partizán 4

0:22:12:0

(112) Ra2ň-01

2:10:2

(109) Ego team Jr

2:1

(104) tBERN964


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(109) Ego team Jr52
2.(115) Partizán 442
3.(104) tBERN96441
4.(112) Ra2ň-0121

Kategória LEGO Sumo Junior - skupina D

Robot

(102) rBERN964

(105) sBERN964

(111) Čuvač Jr

(113) Ra2ň-03

(114) Ra2ň-04

(114) Ra2ň-04

2:11:10:21:2

(113) Ra2ň-03

1:22:00:2

(111) Čuvač Jr

1:12:0

(105) sBERN964

0:1

(102) rBERN964


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(111) Čuvač Jr73
2.(102) rBERN96453
3.(113) Ra2ň-0352
4.(114) Ra2ň-0441
5.(105) sBERN96411

Kategória LEGO Sumo - skupina A

Robot

(202) Get Gaijined

(203) Vrakovisko

(211) ano

(212) Ra2ň-02

(219) Čuvač Sr

(219) Čuvač Sr

2:02:02:02:0

(212) Ra2ň-02

0:22:12:1

(211) ano

0:20:2

(203) Vrakovisko

0:2

(202) Get Gaijined


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(219) Čuvač Sr84
2.(202) Get Gaijined63
3.(212) Ra2ň-0242
4.(203) Vrakovisko31
5.(211) ano10

Kategória LEGO Sumo - skupina B

Robot

(204) Moldava Hooligans

(207) Vaša odpoveď

(215) Stojacia Placka

(216) OliVik

(217) Ego team Sr

(218) Chichuachua Sr

(218) Chichuachua Sr

2:12:02:02:01:2

(217) Ego team Sr

2:00:21:22:0

(216) OliVik

1:22:11:0

(215) Stojacia Placka

2:12:0

(207) Vaša odpoveď

2:1

(204) Moldava Hooligans


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(218) Chichuachua Sr94
2.(217) Ego team Sr73
3.(215) Stojacia Placka63
4.(207) Vaša odpoveď52
5.(204) Moldava Hooligans51
6.(216) OliVik42

Kategória LEGO Sumo - skupina D

Robot

(205) 007

(206) 911

(208) Borsuk

(213) Partizán 3

(214) Enzo 203

(214) Enzo 203

0:20:20:21:2

(213) Partizán 3

0:22:00:2

(208) Borsuk

2:02:0

(206) 911

0:2

(205) 007


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(208) Borsuk84
2.(205) 00763
3.(213) Partizán 342
4.(206) 91121
5.(214) Enzo 20310

Kategória LEGO Sumo Junior - Finále

Robot

(102) rBERN964

(107) Stredoveké opice

(109) Ego team Jr

(110) Chichuachua Jr

(111) Čuvač Jr

(115) Partizán 4

(116) Lucky

(117) Šarp

(117) Šarp

0:21:20:20:21:22:01:2

(116) Lucky

2:12:11:21:21:22:1

(115) Partizán 4

2:02:10:20:20:2

(111) Čuvač Jr

2:02:01:21:2

(110) Chichuachua Jr

2:01:22:1

(109) Ego team Jr

2:01:2

(107) Stredoveké opice

2:0

(102) rBERN964


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(110) Chichuachua Jr136
2. - 3. (109) Ego team Jr125
2. - 3. (109) Čuvač Jr125
4.(116) Lucky114
5.(107) Stredoveké opice104
6.(115) Partizán 452
7.(117) Šarp51
8.(102) rBERN96431

Kategória LEGO Sumo - Finále

Robot

(202) Get Gaijined

(205) 007

(208) Borsuk

(212) Ra2ň-02

(213) Partizán 3

(215) Stojacia Placka

(217) Ego team Sr

(218) Chichuachua Sr

(219) Čuvač Sr

(219) Čuvač Sr

2:02:02:02:02:02:02:02:0

(218) Chichuachua Sr

2:02:00:22:02:12:02:0

(217) Ego team Sr

0:20:21:22:02:12:0

(215) Stojacia Placka

2:02:00:22:02:0

(213) Partizán 3

0:20:20:22:0

(212) Ra2ň-02

0:22:00:2

(208) Borsuk

2:02:0

(205) 007

0:2

(202) Get Gaijined


PoradieRobotBodyVíťazstvá
1.(219) Čuvač Sr168
2.(208) Borsuk147
3.(218) Chichuachua Sr126
4. - 5. (202) Get Gaijined84
4. - 5. (202) Stojacia Placka84
6.(217) Ego team Sr73
7.(205) 00742
8.(213) Partizán 341
9.(212) Ra2ň-0221

Kategória Sumo Open

Robot

PoradieRobotBodyVíťazstvá